ХЛАДИЛНИ ТЕРМОПАНЕЛИ

Дебелина 80-100-120-140-160-180-200 mm

Ширина 1000 mm

Изолация: Пенополиуретан

 

МАТЕРИАЛИ

Ламарина:

Твърдост: 300 MPa, с издръжливост на натоварване 335-380 N/mm2

Обща дебелина: 0,40mm – 1,00mm (EN 10142/00)

Покритие от горещопоцинкован алуминий/цинк-силокон (55%Al – 43.5%Zn – 1.5%Si) Zincalume® S 280GD AZ150 (EN 10147/00 & EN 10142/00)

Oрганична полиестерична боя издържаща на изпичане Colorbond® XRW (EN 10169-2/99)

Разновидности на покритието: Пластизол (PVC), INOX

Пенополиуретан:

Плътност: 40-42 Kg/m3 (ISO 845) 

Коефициент на топлопроводимост: л=0,020 W/mK or л=0,018 Kcal/mh?C at 10?C (ASTM C 518)

Сила на пречупване при 10% компресия: 0,22 N/mm2 (ISO 844)

Адхезия (прилепяне): 0,12 N/mm2 (ASTM D 162)

Пожароустойчивост: B2 Class (DIN 4102)

Клас на стабилност: (ISO 2796)

Размери:

Ширина (ефективна): 1.000mm

Дължина (при поискване):

2.000mm – 13.600mm

Дебелина

mm:  80-100-120-140-160-180-200