ПОКРИВЕН ТЕРМОПАНЕЛ С ПОЛИУРЕТАН

дебелина 30-40-50-60-80-100-120-150 mm

Ширина 1000 mm

Изолация: ПУР

Технически Характеристики

Материали

Ламарина:

Твърдост: 300 MPa, с издръжливост на натоварване 335-380 N/mm2
Обща дебелина: 0,40mm – 1,00mm (EN 10142/00)
Покритие от горещопоцинкован алуминий/цинк-силокон
(55%Al – 43.5%Zn – 1.5%Si) Zincalume® S 280GD AZ150 (EN 10147/00 & EN 10142/00)
Oрганична полиестерична боя издържаща на изпичане Colorbond® XRW (EN 10169-2/99)

Разновидности на  покритието:

Алуминиево фолио, алуминиева хартия, Пластизол (PVC),
Пенополиуретан:

Плътност: 40-42 Kg/m3 (ISO 845
Коефициент на топлопроводимост: л=0,020 W/mK
or л=0,018 Kcal/mh?C
at 10C (ASTM C 518)
Сила на пречупване при 10% компресия: 0,22 N/mm2 (ISO 844)
Адхезия (прилепяне): 0,12 N/mm2 (ASTM D 162)
Пожароустойчивост: F Class (DIN 4102)
Клас на стабилност: (ISO 2796)

Размери:

Ширина (ефективна): 1.000mm

Дължина (при поискване): 2.000mm – 13.600mm

Дебелина mm:  30/ 40 / 50 / 60 / 80 /100