Фасаден термопанел с минерална вата със скрит монтаж

Дебелина на изолацията 60-80-100-120 mm

Ширина 1000 mm

Изолация: минерална вата 100kg/m3

Клас на пожароустойчивост: А2 s1 d0, реакция на огън: А

 

Фасаден термопанел с минерална вата с открит монтаж

Дебелина на изолацията 50-60-80-100-120-140-150-160-180-200-240 mm

Ширина 1000 mm

Изолация: минерална вата 100 kg/m3

Клас на пожароустойчивост: А2 s1 d0, реакция на огън: А