ДенСта“ ООД

м-ст Клисе Баир, Индустриална Зона с. Тополи,
с. Тополи, 9140, Община Варна
GPS: 43°13’05.8″N 27°48’05.8″E

Тел: 052/627808 Тел: 052/606998
Мобилен: 0899924301, 0898625220
Е-mail: densta-panels@hotmail.com, densta-trans@hotmail.com